FIBO 2022

Od 7 do 10 kwietnia do Kolonii przybyło 51270 gości. Eksperci ze 109 krajów, w tym z Włoch, Hiszpanii, Francji,