Puchar Świata w Mas-Wrestlingu Turcja

Przy planowaniu wyjazdu na Puchar Świata w Mas-Wrestlingu do Turcji, trzeba brać pod uwagę obostrzenia (poniżej) i możliwe konsekwencje związane z covidem.
Niestety żyjemy w takich czasach . Musimy obserwować sytuację pandemiczną i podejmować rozsądne decyzje. Priorytetem jest nasze życie i zdrowie. Mamy jeszcze kilka dni na obserwację sytuacji i stosowną reakcję.

Zasady wjazdu na terytorium Turcji
07.08.2021
W okólniku tym stwierdzono, że pismem napisanym przez Generalną Dyrekcję Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, biorąc pod uwagę rozwój epidemii w innych krajach, sugestie dotyczące działań, które należy wdrożyć na przejściach granicznych z dniem 1 lipca 2021 r. zostały przekazane do MSW.
W okólniku stwierdzono, że w procesie tym, w którym zaobserwowano eskalację przebiegu epidemii w niektórych krajach wraz z jej nowymi wariantami, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, oceniono, że następujące działania i praktyki należy wdrożyć na wszystkich lądowych, powietrznych, morskich i kolejowych przejściach granicznych od 1 lipca 2021 r., a środki zostały wymienione w następujący sposób.

1. Loty z Bangladeszu, Brazylii, RPA, Indii, Nepalu i Sri Lanki zostały zawieszone do czasu podjęcia nowej decyzji w tej sprawie. Bezpośrednie podróże z tych krajów do naszego kraju nie będą dozwolone.

Osoby, które pochodzą z innego kraju, ale przebywały w Bangladeszu, Brazylii, RPA, Indiach, Nepalu i Sri Lance w ciągu ostatnich 14 dni, zostaną poproszone o złożenie negatywnego raportu z testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem do naszego kraju, i pozostanie przez 14 dni w miejscach, które zostaną określone przez gubernatorstwa objęte kwarantanną. Jeśli wynik testu PCR na koniec 14 dnia kwarantanny jest ujemny, środki kwarantanny zostaną zakończone. Osoby z pozytywnym wynikiem testu PCR będą izolowane od dnia, w którym wynik testu będzie pozytywny, a pomiar zostanie zakończony z wynikiem negatywnym testu PCR pod koniec 14 dnia.

2. Czas trwania obowiązkowej kwarantanny dla osób, które przybyły do ​​naszego kraju z Afganistanu i Pakistanu oraz tych, co do których wiadomo, że przebywały w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, zostanie zastosowany jako 10 dni, a jeśli test PCR zostanie zastosowany na 7 dzień kwarantanny jest negatywny, obowiązkowy wniosek o kwarantannę zostanie zakończony. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, Ministerstwo Zdrowia będzie działać zgodnie z przewodnikiem COVID-19.

3. Obowiązkowa kwarantanna stosowana wobec osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Bangladeszu, Brazylii, RPA, Indiach, Nepalu lub Sri Lance, lub które przybyły do ​​naszego kraju z Afganistanu i Pakistanu lub przebywały w tych krajów w ciągu ostatnich 14 dni, w akademikach wyznaczonych przez gubernie lub w hotelu kwarantanny. Hotele kwarantanny, opłaty za noclegi, transfery tych osób z bram granicznych itp. Procedury i zasady dotyczące spraw będą ustalane i ogłaszane przez wojewodów.

4. Osoby przybywające z Wielkiej Brytanii, Iranu, Egiptu i Singapuru będą zobowiązane do przedstawienia negatywnego raportu z testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wjazdem.

5. Przy wjeździe do naszego kraju ze wszystkich przejść granicznych (lądowych, powietrznych, morskich, kolejowych) z innych krajów nieobjętych artykułem pierwszym, drugim i czwartym, konieczne jest zaszczepienie się co najmniej 14 dni przed wjazdem i/lub do zakończyć chorobę począwszy od 28 dnia od pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR. Osoby, które przedstawią dokument wydany przez właściwe władze danego kraju stwierdzający, że zachorowały w ciągu 6 miesięcy, nie będą zobowiązane do składania raportu z testu PCR/szybkiego antygenu z wynikiem ujemnym, a wobec tych osób nie będą stosowane środki kwarantanny . W przypadku, gdy przy wjeździe do naszego kraju z tych krajów nie można okazać zaświadczenia o szczepieniu lub dokumentów potwierdzających zachorowanie,

6. Osoby, które wjadą do naszego kraju ze wszystkich naszych bram granicznych przez Ministerstwo Zdrowia, będą mogły poddać się badaniu PCR na podstawie poboru próbek w miejscu docelowym.

W tym kontekście ludzie będą mogli udać się do miejsca docelowego po pobraniu próbek testowych. Jeśli wyniki testu będą pozytywne, zostaną potraktowani zgodnie z przewodnikiem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym COVID 19. Osoby mające bliski kontakt z osobami z pozytywnymi wynikami testów zostaną poddane kwarantannie przez okres 14 dni pod wyznaczonymi przez siebie adresami, a warunki kwarantanny zostaną zakończone, jeśli wyniki testu PCR, który ma zostać wykonany pod koniec 10. dnia będą negatywne. Warunki kwarantanny osób, u których stwierdzono nosicielstwo wariantu delta, zostaną zakończone ujemnym wynikiem testu PCR pod koniec 14 dnia.

7. Aby nie wpływać niekorzystnie na handel zagraniczny, załogi statków powietrznych, marynarze uznawani za personel kluczowy oraz kierowcy ciężarówek będą zwolnieni z testu SARS-CoV-2 PCR i stosowania kwarantanny.

8. Obywatele, którzy wejdą do naszego kraju przez nasze bramy graniczne;

8.1- Osoby, które udokumentują, że zostały zaszczepione co najmniej 14 dni przed wjazdem do naszego kraju i/lub chorowały w ciągu ostatnich 6 miesięcy, począwszy od 28 dnia od pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR, oraz raport z testu PCR z negatywny wynik maksymalnie 72 godziny przed wpisem lub maksymalnie 48 godzin przed wpisem. Osoby, które przedstawią negatywny wynik szybkiego testu antygenowego będą mogły wjechać do naszego kraju.

8.2- Obywatele, którzy nie mogą przedstawić dokumentów lub wyników testu określonych w powyższym artykule, będą mogli udać się do swojego miejsca zamieszkania po wykonaniu testu PCR na bramkach granicznych, a ci, którzy mają pozytywny wynik testu, zostaną odizolowani w swoim miejscu zamieszkania.

8.3- Z drugiej strony, biorąc pod uwagę koncentrację, która może wystąpić w miesiącach letnich dla obywateli mieszkających/zamieszkujących za granicą i przybywających do swoich rodzinnych miast lub miejsc wakacyjnych na urlop lub wakacje, ograniczona do naszych lądowych i kolejowych bram granicznych w naszym Edirne i Kırklareli prowincje; Obywatele, którzy nie mogą złożyć dokumentów lub wyników badań, o których mowa w art. 8.1, będą mogli przejść przez bramki graniczne wypełniając formularz zawierający ich podstawowe informacje (w tym informacje o miejscu/adresie, w którym będą przebywać w kraju).

Obywatele, którzy zostaną dopuszczeni do kraju w ten sposób, zostaną w miejscu docelowym poddani kwarantannie, której zasady realizacji określi Ministerstwo Zdrowia, a kwarantanna będzie trwała do momentu złożenia negatywnego raportu z testu PCR.

Niezbędne decyzje będą podejmowane przez wojewodę/wojewodę oraz Szefów Administracji Cywilnej Bramy Granicznej w sprawie określonego środka we współpracy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami publicznymi działającymi na przejściach granicznych oraz w ramach przepisów innych właściwych przepisów.

PS Wszystkie te środki weszły w życie 1 lipca, ale mogą zostać zaktualizowane we wrześniu. Dlatego konieczne jest ciągłe monitorowanie aktualizacji. https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/index.h…

Facebook Comments Box