Światowy Dzień Mas-Wrestlingu

W związku z wejściem mas-wrestlingu na szeroką arenę międzynarodową, jego rosnącą popularnością na wszystkich kontynentach i dalszym rozwojem na całym świecie, a także hołdem dla ludzi Jakuckich, którzy przekazali światu swój narodowy sport. Rozporządzeniem Prezydenta Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu Aleksandra Akimova ustanowiono Światowy Dzień Mas-Wrestlingu, który będzie obchodzony corocznie w ostatnią sobotę czerwca.
Ogłoszono międzynarodowe konkursy na opracowanie godła Światowego Dnia Mas-Wrestlingu oraz na stworzenie hymnu Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu w trzech językach: jakuckim, rosyjskim i angielskim.

Zapraszamy do oglądania filmu z pozdrowieniami na Światowy Dzień Mas-Wrestlingu , w którym z przyjemnością wzięliśmy udział. To piękna inicjatywa , bliska nam szczególnie ponieważ byliśmy pionierami promocji tego fantastycznego sportu na świecie.

Facebook Comments Box